Reglament SantRamon ASac

La SantRamon ASac és una prova esportiva de dos dies on els/les atletes que així ho desitgin podran córrer les dues curses i optar a ser el guanyador únic/a de la prova. Les curses que integren la prova són la SantRamon ASac Nit que tindrà lloc el dia 10 de Setembre a les 21 h i la SantRamon ASac Dia que prendrà la sortida el dia 11 de Setembre a les 9 h.

La classificació general es configurarà amb la suma dels dos temps obtinguts pels corredors/es, esdevenint el guanyador/a el que menys temps hagi necessitat per fer les dues modalitats.

Hi haurà premi pels tres primers classificats masculins i femenins de la General i premi segons les categories femenina i masculina per a cadascuna de les Curses.

Els més menuts, el dia 11 de Setembre podran participar a la SantRamon Asac Kids.

La participació a la SantRamon ASac implica l’acceptació del Reglament de la cursa.

Format

La SantRamon ASac Nit/Dia és una cursa amb sortida de dos en dos corredors/es cada 30´´ a mode de contra-rellotge, on el corredor/a ha de seguir les senyals fins pujar a l´Ermita de Sant Ramon i baixar fins al punt de l’arribada. El guanyador de la Cursa serà el/la participant que aturi el cronòmetre en el menor temps.

Recorregut

El recorregut és circular, amb sortida i arribada al Parc de la Torre Roja de Viladecans, una distancia de 6,2 km i un desnivell positiu de 293 m. El pendent màxim de pujada es troba al quilòmetre 2,8 amb un 41,2% i el de baixada al quilòmetre 4,0 amb un 45,7%.

Reglament:

1-Cursa

La SantRamon ASac Nit tindrà lloc el dimarts 10 de Setembre a les 21 h.

La SantRamon ASac Dia tindrà lloc el dimecres 10 de Setembre a les 9 h.

Els corredors sortiran en parelles, seguint l’ordre establert per l’organització, que el comunicarà el mateix dia. No estar present al moment de la sortida implicarà la desqualificació del corredor/ora.
Els dos  primers corredors sortiran de l’arc de sortida de l’avinguda de la Torre Roja a les 21 h o a les 9 h i després cada 30’’ aniran surtin la resta.

2-Participants

Podran participar tots els esportistes nascuts al 2003 o abans, fins a un màxim de 200 corredors. El corredors menors d’edat hauran de facilitar l’autorització del Tutor legal.

Per tal de establir l’ordre de sortida, en el moment de fer la inscripció, els/les participants hauran d’acreditar la seva marca en alguna cursa 10 km o km vertical.

3-Categories

Categoria  masculina i femenina:

 • De 16  a 22 anys
 • De 23 a 34 anys
 • De  35 a 50 anys
 • De  51  fins que el cos aguanti.

4-Inscripcions

Les inscripcions s’obriran el divendres 28 de Juny a les 8 h i finalitzaran el dia 8 de Setembre o al arribar als 200 participants. Es podran fer a través de la web o presencialment a Base:Castelló Esports C/Sol, º12, 08840 Viladecans – 93 658 30 09 (qualsevol problema amb les inscripcions, no dubteu en trucar, encantats us ajudarem)

El preu de la inscripció per a cadascuna de les Curses és de 15 euros, però la inscripció conjunta a les dues curses és de 25 €.

Un cop inscrit/a, si el corredor/a no pot participar pel motiu que sigui, no se li tornarà l’import de la inscripció.

La inscripció dona dret a:

 • Participar a la cursa  SantRamon ASac.
 • Pitral personalitzat, xip i classificació.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Avituallament al final del recorregut.
 • Bossa del corredor.
 • Diploma de participació.

5-Pitral i cronometratge

El xip va integrat al pitral i no s’ha de retornar al finalitzar la cursa.
S’ha de col·locar tal com s’especifica a les instruccions i ha de ser visible durant tot el recorregut. No es pot trencar, modificar ni esborrar. Cada corredor és responsable del bon funcionament del seu xip.
El pitral dona dret a l’avituallament final.
Els punts de cronometratge seran a l’inici i al final de la cursa.

6-Servei de guarda roba

Els participants podran deixar les seves pertinences a partir de les 19:30 de la tarda del dimarts 10 de Setembre i les podran recollir a l’arribada, fins a les 24 h del mateix dia de la cursa.

Només podrà recollir les pertinences el mateix corredor amb l’acreditació del pitral.

7-Assistència sanitària i seguretat

Els equips d’emergència estaran distribuïts al llarg de tot el recorregut.

Hi haurà una ambulància i personal sanitari que podrà deixar fora a qualsevol corredor que consideri que no és apte per a començar o continuar la cursa.

Els equips d’emergència tenen la potestat d’evacuar a les persones accidentades de la manera que considerin més adient.

Qualsevol corredor que sigui atès pel personal sanitari se sotmet a la seva autoritat i accepta les seves decisions.

8-Temps màxim

Temps màxim  per fer el recorregut  serà de 1 hora i 30 minuts. Passat aquest temps no entra en la classificació.

9-Abandonament

Qualsevol participant que vulgui abandonar la cursa ho ha de comunicar als equips d’emergència que hi ha al llarg del recorregut o a l’organització i seguir les seves indicacions per sortir del punt on es troba.

10-Sancions

Durant la cursa està totalment prohibit tenir contacte físic amb qualsevol altre corredor.
El corredor que sigui avançat, s’ha d’apartar a l’esquerra i ha de deixar pas al corredor que ve pel darrera, que l’avançarà per la dreta.

El jurat de la cursa pot desqualificar a un corredor per qualsevol de les infraccions que es detallen a continuació:

 • Ús incorrecte del pitral o córrer sense pitral.
 • Ús incorrecte del xip.
 • No assistir a un participant amb dificultats.
 • Utilització durant la cursa de càmera de fotos/vídeo, telèfons, motxilles o bastons per caminar, excepte si estan autoritzats per l’organització.
 • No tenir una actitud esportiva.
 • Llençar qualsevol tipus de brossa en els llocs no habilitats.
 • No fer el recorregut senyalitzat.
 • No seguir les instruccions del personal de l’organització i/o controladors.
 • No respectar els béns immobles del recorregut.

El no compliment d’aquestes regles es notificarà al control de cursa, que imposarà la sanció que correspongui o bé la desqualificació.

L’exhibició de marques o patrocinadors fora de la zona on transcorre la cursa està prohibida, el corredor és el responsable de complir aquesta norma. Si algun corredor la incompleix, serà desqualificat

Qualsevol corredor que durant la cursa no faci cas a les normes d’aquest reglament serà desqualificat immediatament sense cap possibilitat d’apel·lació.

11-Medi Ambient

Serà obligació de tots els corredors respectar l’entorn, no embrutar-lo ni malmetre la flora ni la fauna.

Para evitar la caiguda d’objectes durant el recorregut de la cursa, l’organització prohibeix l’ús de telèfons, càmeres, bastons, motxilles i qualsevol objecte o accessori que no sigui imprescindible per poder realitzar la cursa, excepte que estiguin autoritzats per l’organització.

12-Reclamacions

Les reclamacions s’han de fer per escrit dins els 20 minuts posteriors a la publicació dels resultats provisionals.

13-Jurat

El jurat té la potestat d’actuar en els incompliments del present reglament i en els possibles conflictes que es puguin produir durant l’esdeveniment. Les decisions que es prenguin seran definitives.

El jurat està compost per:

 • Organitzador.
 • Director esportiu.
  Responsable de seguretat.
 • Responsable del servei mèdic i sanitari.
 • Responsable logístic.

 

14-Modificacions o cancel·lació de la cursa

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol terme d’aquest reglament sense previ avís.
En cas que la climatologia sigui molt desfavorable i per raons de seguretat, l’organització es reserva el dret de suspendre i/o aturar o posposar la cursa unes hores.

En el cas de qualsevol incident que es pugui produir durant la cursa, l’organització prendrà la decisió d’aturar la cursa i informar a tots els participants.

La cancel·lació o modificació de l’horari de la cursa no implica el reemborsament de la inscripció.

15-Premis

Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de cada categoria. També hi haurà premi als tres primers classificats de la General que hagin corregut les dues modalitats.

16-Entrega de premis

L’acte tindrà lloc a les 24h, a la Avinguda de la Torre Roja per a la modalitat NIT i  a les 12 h per a la modalitat DIA.

17-Responsabilitat

L’organització ha contractat una pòlissa de responsabilitat civil durant la realització de la cursa.
Tots els corredors que participen en la SantRamon ASac  declaren haver-se sotmès a un reconeixement mèdic i que no pateixen cap malaltia que impedeixi prendre part en la cursa.
Qualsevol corredor que tingui algun problema mèdic que requereixi atencions especials, ho haurà de fer constar al revers del pitral i en l’apartat d’observacions al formalitzar la inscripció.
El corredor és l’únic responsable en cas d’accident o negligència, així com de les seves pertinences.
L’organització declina tota responsabilitat dels perjudicis que es puguin causar els participants a si mateixos i a tercers.

18-Drets d’imatge

Amb la participació a la SantRamon ASac, cada participant accepta i autoritza a l’organització a la gravació total o parcial de la seva participació a la cursa, dona el seu consentiment perquè es puguin utilitzar les imatges per a la difusió i promoció de la cursa i cedeix tots els drets d’explotació comercial i publicitària sense dret a rebre cap tipus de compensació.

També accepta que el seu nom, número de pitral i temps de la cursa, es publiqui en els llocs habilitats per l’organització, com en pàgines web i xarxes socials.

19-Protecció de dades personals

Les dades que els corredors han proporcionat a l’organització estan subjectes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). D’acord amb aquesta legislació, l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, i cancel·lació parcial o total de les seves dades personals, mitjançant un escrit adreçat a l’organització.

20-Material obligatori

A la modalitat de NIT, serà obligatori portar frontal.

21-Acceptació del reglament

Tots els participants, pel sol fet d’inscriure’s, confirmen que han llegit, entenen i accepten el present reglament.

HORARIS:

 • Obertura d’inscripcions

Dimecres 1 de juliol a les 8 h.

 • Entrega de pitrals

Divendres 6 al 9 de Setembre a Base: Castelló Esports de 10 a 13h i de 17 a 20h.

Els dies 10 i 11 de Setembre al Lloc de Sortida (Avinguda Torre roja).

 • Lliurament de premis

Dimarts 10 de Setembre a les 24 h per la modalitat NIT.

Dimecres 11 de Setembre a les 12 h per la modalitat DIA.

 • Sortida dels participants

Els dos  primers corredors sortiran a les 21h (modalitat NIT) o a les 9 h (modalitat DIA) i després cada 30’’ aniran surtin la resta.

Els corredors sortiran en parelles, seguint l’ordre establert per l’organització, que es comunicarà el mateix dia. No estar present al moment de la sortida implicarà la desqualificació del corredor/ora.

S’ha de tenir present, que per accedir al calaix de sortida s’ha d’estar dins uns  10 minuts aproximadament, de la hora de la sortida programada.